گشتا صنعت مشهد

انتخاب با کیفیت مواد اولیه خام

مواد و قطعات اولیه با کیفیت، کیفیت دستگاه را تضمین می کند

گشتا صنعت مشهد

کنترل کیفیت قطعات

 

 

 

 

بخش کنترل کیفیت شرکت دارای دستورالعمل های جامع کاری به جهت انجام سیکل ها و کنترل های استاندارد در سه وضعیت:  قبل از ساخت  قطعات اولیه - حین و در جریان ساخت و بعد از ساخت، می باشد و در هر مرحله، فرم و چک لیست های مربوطه تکمیل می شود.

جذب نیروی متخصص با سابقه مرتبط در زمینه کنترل کیفیت از دیگر اصول شرکت ما می باشد.

کنترل کیفیت

مجموعه کارهای کنترل کیفیت

انتخاب با کیفیت مواد اولیه خام

مواد و قطعات اولیه با کیفیت، کیفیت دستگاه را تضمین می کند

گشتا صنعت مشهد

کنترل کیفیت قطعات

  1. هر قطعه ای که مورداستفاده قرار می گیرد و یا در دستگاه به کار می رود برای ما از اولویت زیادی برخوردار هستند. لذا همواره از قطعات با کیفیت با عملکرد و کارکرد آزمایش شده استفاده می کنیم.
  2. عملکرد و کیفیت تمامی قطعات قبل از نصب توسط مهندسان کنترل ، تایید می گردد. 

00

مجموعه کارهای کنترل کیفیت

بخش کنترل کیفیت شرکت دارای دستورالعمل های جامع کاری به جهت انجام سیکل ها و کنترل های استاندارد در سه وضعیت:  قبل از ساخت  قطعات اولیه - حین و در جریان ساخت و بعد از ساخت، می باشد و در هر مرحله، فرم و چک لیست های مربوطه تکمیل می شود.

جذب نیروی متخصص با سابقه مرتبط در زمینه کنترل کیفیت از دیگر اصول شرکت ما می باشد.

کنترل کیفیت

Accurate device control

1) بازرسان کنترل کیفی پس از اتمام مراحل ساخت و مونتاژ دستگاه، کلیه قسمت ها مطابق با چک  لیست و فرم های استاندارد را بررسی می نمایند تا از عملکرد صحیح دستگاه، اطمینان حاصل نمایند.
 
2) تمامی اجزاء و قطعات مختلف همانند موتورها، گیربکس ها، قسمت های الکترونیکی، تابلو برق ها و یا قسمت پنوماتیک و.... به صورت کامل و جزء به جزء در تست ها و موقیعت های عملیاتی کنترل و بازبینی می شود.
 

آزمایش دقیق و تست اجرای بدون بار

تست ، آزمایش عملیاتی و شبیه سازی وضعیت کارکرد واقعی دستگاه یکی از اصول بخش کیفی شرکت ما می باشد.

پس از تولید و مونتاژ دستگاه، کارشناسان کیفیت، دستگاه را به مدت لازم در حالت کار بدون محصول و با محصول قرار می دهند، تا در زمان نصب و راه اندازی و زیر بار قرار گرفتن دستگاه، مشکلی حاصل نشود و یا در صورت نیاز اصلاحات لازم انجام گردد.

در صورت مشخص بودن  محصول و یا ارسال نمونه  توسط خریدار،کارشناسان ما دستگاه را پس از  تولید با نمونه محصول، تست و آزمایش می کنند تا از کارکرد صحیح آن اطمینان حاصل نمایند.

بسته بندی و کنترل نهایی

نگهداری و نظافت دستگاه پس از تولید، مونتاژ و تست های کیفی و همچنین  بسته بندی مناسب و قابل اطمینان به حفظ و تدوام کیفیت کمک شایانی می کند.

کارشناسان کیفی ما کلیه قسمت های دستگاه را کنترل می نمایند تا آثار تولید و لکه های احتمالی پاک شوند و دستگاه با ظاهری مطلوب به بخش های بسته بندی منتقل گردد.

کنترل کیفیت

در بخش بسته بندی با توجه به نوع دستگاه و محل ارسال آن، دستگاه بسته بندی می گردد.

 بسته بندی دستگاه ها در محل شرکت به 2 روش استاندارد و قابل اطمینان با استفاده از پالت چوبی و جعبه کارتن انجام می شود تا دستگاه در حین ارسال، از آسیب های احتمالی در حمل و نقل حفظ گردد.