گشتا صنعت مشهد

انتخاب شرکت گشتاصنعت مشهد به عنوان واحد برتر ماشین آلات و تجهیزات تولیدی صنایع کشور در سال 1400

در مراسم روز صنعت ومعدن که با حضور ریاست محترم جمهوری و جمعی از مقامات عالی کشوری برگزار شد. شرکت گشتاصنعت مشهد به عنوان واحد برتر ماشی...

ادامه مطلب

گشتا صنعت مشهد

بازدید نماینده تام الاختیار رئیس جمهور قرقیزستان و رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه و نماینده رسمی اتاق بازرگانی قرقیزستان در ایران از شرکت گشتا صنعت مشهد

امروز مورخ 28 تیرماه 1401 نماینده تام الاختیار رئیس جمهور قرقیزستان و رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه و نماینده رسمی اتاق بازرگانی قرقیز...

ادامه مطلب

شرکت گشتا صنعت مشهد

انتخاب شرکت گشتا صنعت مشهد به عنوان واحد نمونه صنعتی استان خراسان رضوی در سال 1401

در مراسم بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن که با حضور وزیر محترم کشور در مشهد مورخ تیرماه 1401 برگزار گردید شرکت گشتا صنعت مشهد به عنوان واح...

ادامه مطلب

کارآفرین جوان و نمونه

انتخاب مدیرعامل شرکت گشتاصنعت مشهد به عنوان کارآفرین جوان نمونه صنعت و معدن استان خراسان رضوی در سال 1399

مراسم بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن در تاریخ 20 شهریور با حضور جمعی از مسئولین کشوری در مشهد برگزار شد. در این مراسم مدیرعامل شرکت گش...

ادامه مطلب

گشتا صنعت مشهد

انتخاب شرکت گشتا صنعت مشهد به عنوان واحد تولیدی برتر و آقای مهندس علی بهادری به عنوان کارآفرین و مدیر جوان برتر کشور در سال 1400

برگی دیگر از افتخارات شرکت گشتا صنعت مشهد... انتخاب شرکت گشتا صنعت مشهد به عنوان واحد تولیدی برتر  و آقای مهندس علی بهادری به عنوان ...

ادامه مطلب