گواهینامه ها
گواهینامه ها
  • دارنده پروانه بهره برداری از وزارت صنعت،معدن و تجارت
  • دارنده گواهینامه ISO  ۹۰۰۱ : ۲۰۰۸ از شرکت ( QEC ) انگلستان
  • دارنده گواهینامه ISO  ۲۲۰۰۰ : ۲۰۰۵ از شرکت ( TUV-ICB )
  • دارنده گواهینامه ISO  ۱۴۰۰۱ : ۲۰۰۴ از شرکت ( QEC ) انگلستان
  • دارنده گواهینامه ISO  ۱۰۰۰۲ : ۲۰۰۴ از شرکت ( TUV-ICB )
  • دارنده نشان CE  اروپا
  • دارنده گواهینامه حامیان کیفیت از انجمن مدیران کنترل کیفیت در سال های ۱۳۹۱ – ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴
  • دارنده بیش از ۱۲۱ لوح تقدیر و تندیس نمایشگاه های بین الملی از سال ۱۳۷۷ تا کنون