لازم به توضیح است برخی مشتریان محترم، بعضا در رابطه با وابستگی افراد یا فروشگاه های دیگری که از ( نام مشابه این شرکت در تبلیغات خود استفاده می کنند) با گشتاصنعت مشهد سوال می نمایند لذا به منظور جلوگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی به اطلاع می رساند، محصولات این شرکت با شماره ثبت ۳۰۲۵۱ و پروانه بهره برداری ۱۰۸۹۸/۶ با نام تجاری گشتا و آرم و لوگو ذیل به فروش می رسد.این گونه موسسات هیچ گونه ارتباطی با این شرکت ندارند و لازم است مشتریان از طریق مجاری قانونی نسبت به صحت ادعاهای این افراد تحقیق نمایند.

Official logo of Gashta Sanat Mashhad
لوگو رسمی گشتا صنعت مشهد