مهر چرخان دستی

مهر چرخان دستی یک روش ساده برای درج تاریخ تولید , انقضا , قیمت , ریال و ….. بر روی سطوح متخلخل مانند کارتن , مقوا , منسوجات , چوب و برای تمام صنایع است. چاپ آن تمیز , خوانا و کار با آن آسان و اقتصادی است و برای بسته های بزرگ مناسب می باشد. دستگاه دارای اعداد و کلمات فارسی و انگلیسی و برخی کلمات عربی (طبق سفارش) می باشد.

انواع مهر چرخان

مهر چرخان در سه مدل مختلف موجود می باشد و با توجه به نیاز قابل انتخاب و خرید میباشد. انواع مختلف مهر چرخان :

1_ مهر چرخان GSM-99

2_ مهر چرخان  مدل GSM520

3_مهر چرخان اتوماتیک  مدلGSM-300A

انواع مختلف مهر چرخان به ترتیب نام برده شدند جهت آشنایی با انواع مهر چرخان روی نام هر کدام کلیک کنید وارد توضیحات تکمیلی هر محصول خواهید شد.